Telefon: (+48) 32 718 68 22

Jesteś tutaj: O projekcie

O nas

Jaki jest cel projektu? 


Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Garbów wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz udziału w dopasowanym do indywidualnych potrzeb programów, konsultacji i spotkań oferowanych w ramach Klubu Seniora.

Cele Projektu:
uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika projektu,
utworzenie Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą teleopieki,
uruchomienie Klubu Seniora.

Nr Projektu:
RPLU.11.02.00-06-0027/20

Koszt całkowity projektu:
1 985 366,40 zł

Wartość dofinansowania UE:
1 588 293,12 zł

Zakończenie projektu:
30.11.2023 r.


Jesteśmy podmiotem leczniczym. Od blisko 10 lat zajmujemy się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej jak i rehabilitacji. Realizujemy świadczenia kontraktowane z NFZ jak i komercyjne.

Od ponad 5 lat realizujemy projekty oparte także na opiece zdalnej między innymi ten w Garbowie

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. 1-go Maja

24-150 Nałączów

 


NA SKRÓTY